O nama

Tehbazar je firma koja vrši prodaju proizvoda za sisteme grijanja, hlađenja, ventilaciju, elektronske aparate i mnoge druge. U saradnji sa stručnim timom sa iskustvom od 20 godina, pored prodaje, posredujemo ugradnji i servisu pomenutih proizvoda, kao i stručnom savjetovanju za korištenje istih.

Preduzeće teži da ispuni sve zahtjeve korisnika usluga te da strategijom diferencijacije bude vodeća sila iz područja svog djelovanja. Konsantno se radi na tome da se postojeći kupci zadrže, kao i da se novi privuku kvalitetom pružanja usluga i zadovoljenjem njihovih potreba u što većoj mjeri. Naši izvori diferencijacije su:

  • Kvalitet,
  • Blagovremenost,
  • Orijentisanost na potrošače,
  • Komunikacija.

Ključne aktivnosti u preduzeću su slijedeće:

  • Ulazna logistika,
  • Izlazna logistika,
  • Prodaja,
  • Posprodajne usluge.

Ulazna logistika u preduzeću uključuje dostavu, skladištenje i kontrolu dolaznog materijala. Izlazna logistika bi u suštini predstavljala isporuku konačne usluge, odnosno aktivnosti prikupljanja, skladištenja, distribucije ili pružanja usluga klijentima. Kada se radi o prodaji, jako je važno da se potrošaču isporuči željeni kvalitet koji je i dogovoren, kao i da se taj kvalitet održava. Postprodajne usluge odnose se na dodatne usluge koje će naše preduzeće pružiti klijentu. U preduzeću su to aktivnosti koje održavaju i povećavaju vrijednost proizvoda, a uključuju korisničku podršku, popravke i sl. Ukoliko neko od klijenata nije zadovoljan pruženom uslugom, klijenti će dobiti povratne odgovore i nastojati da se ispravi greška u što kraćem vremenskom roku.

Misija

Naša misija je prepoznati i razumjeti potrebe naših klijenata, razviti različite pristupe direktne komunikacije potrošača, te ih implementirati na tržištu unutar BiH.

Vizija

Naša vizija je postati vodeći na tržištu BiH u domenu našeg djelovanja te time pružiti našim klijentima i potošačima kvalitet i diferentnost.

Cilj

Naš cilj jeste pružiti klijentima kvalitet kakav oni zaslužuju, a to postižemo kroz komunikaciju predan rad i dugogodišnje iskustvo.

Shopping Cart